"Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą"                   Ew. Jana 17:17


... w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy”, napisał apostoł Paweł (2Tm 3:1).

 

Wypełniające się Proroctwa Biblijne napawają nas drżeniem, jak i pewnością, o bliskim nadejściu Jeszua HaMaszijach. Żyjemy niewątpliwie w czasach trudnych, w których przewrotność w grzechu, i coraz większa jego skala, jest jeszcze bliżej nas.

Choć Słowo od naszego Boga JHWH mówi o tym wszystkim, to zapewnia też o sprawiedliwości. O tym, że „trudne czasy”, i „uciskanie sprawiedliwych”, nie będzie trwało bez końca.

Biblia, jest Słowem od naszego Boga Ojca, Stwórcy JHWH, który przemawia do nas od samego początku, od momentu, w którym stworzył świat. Swoistego rodzaju listem, od naszego lekarza, sprawiedliwego sędziego, o otaczającym nas świecie, i prawdzie o nas samych.

 

To także mądrość, jaką pozostawił nam Bóg Ojciec JHWH, we wszystkich swoich Słowach. Mądrość, która każdego dnia, i w każdej niekorzystnej dla nas chwili, pomaga przezwyciężyć strach, grzech, chorobę, niesprawiedliwość. Mądrość, która każdego dnia, i w każdej niekorzystnej dla nas chwili, pociesza, wzmacnia, i podpowiada jak żyć, i jak iść przez życie drogą naszego nauczyciela Jeszua HaMaszijach, by dostąpić Zbawienia.

 

 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych Słowem Bożym, do uczestnictwa w Bezpłatnym Domowym Studium Biblijnym.